Hva er egentlig en meningsfull jobb?

karriereutvikling karriereveiledning mellomtojobber mening mål Nov 17, 2022
Hender som holder legofigurer

Når jeg skriver dette, er det på dagen ett år siden boken min "Mellom to jobber - 7 steg til en meningsfull jobb" ble utgitt.

Jeg vurderte undertittelen «7 steg til Drømmejobben», men jeg hørte for mange stemmer i hodet og så for mange skjeve smil for meg – de fleste fra ungdomstiden, jeg tilhører generasjon X: Ironigenerasjonen.

Det hender jeg drister meg til å bruke ordet «drømmejobb», men innrømmer at jeg kan få en litt flau smak i munnen av det. Jeg vil egentlig ikke ha et anstrengt forhold til det ordet for jeg vet at drømmejobber finnes og at de skapes, hele tiden. Dessuten er jeg lidenskapelig opptatt av at folk skal få lov til å drømme om egen karriere og bruker det aktivt som et viktig verktøy i karriereutvikling og -planlegging.

Drømmer lager visjoner og mål.

Jeg jobber derfor med å ta «drømmejobb» inn i vokabularet mitt igjen, men ender oftest opp med å velge «meningsfull jobb» i stedet.

Likevel: Jeg kan få skjeve smil og kommentarer når jeg snakker om meningsfulle jobber også.

Litt sånn; get real, Hege.

«Må en jobb være så himla meningsfull!? Er det ikke tilstrekkelig å bare gjøre et realt stykke arbeid? Å gjøre nytte for seg?»

Men, er det en motsetning mellom «drømmejobb» eller «meningsfull jobb» og det å «gjøre nytte for seg», tenker jeg da?

Å gjøre nytte for seg er i alle fall meningsfullt i min verden. Å gjøre nytte for seg kan da saktens være en Drømmejobb.

Det interessante, syns jeg, er å utforske HVA som oppleves meningsfullt og HVORDAN vi kan være til nytte. DET er individuelt.

Når vi går på en jobb vi opplever som meningsfull, da har vi det bedre og vi yter bedre, dette har vi mye forskning på.

 

Å skape mening

«Livet er meningsløst!» siterte foreleseren.

«Hjelpes», tenkte jeg.

Mitt første møte med eksistensialismen, gjennom gestaltstudiet, var fryktelig mørkt og trist:

Kort forklart hevder eksistensialistene at vi alle er født uten hensikt, inn i en kaotisk, ulogisk og lite fornuftig verden. Verden fremstår som ustrukturert for de fleste av oss, derfor kan den virke fullstendig meningsløs.

Mennesket har likevel muligheten til å skape eller utvikle sin egen virkelighetsforståelse og skape sin egen tilværelse eller essens, som i sin tur vil gi en følelse av mening.

Å søke orden og mening i tilværelsen er et naturlig menneskelig instinkt.

Etter hvert ble jeg bedre venn med eksistensialismen. Jeg liker at den bringer inn det ansvarlige perspektivet:

Du må selv finne mening i et meningsløst univers, definere ditt eget liv og ta konsekvensene av de valgene du gjør.

Det er brutalt, ja, rent ut angstfremkallende, men jeg syns også det er et veldig befriende perspektiv, fordi det setter meg i førersetet i mitt liv, og forteller meg at mine valg og handlinger nettopp er det som skaper livet mitt og fyller det med mening.

 

Mening på kort og lang sikt

For meg gir det mening å snakke om hva en meningsfull jobb på kort sikt betyr, og hva det kan innebære på lengre sikt.

Se her:

Hva slags livssituasjon vi for tiden har betyr mye for hvilken jobb som oppleves meningsfull for oss her og nå: Hva er viktigst for meg (og familien) der jeg/vi befinner oss i livet akkurat nå? 

Mening på kort sikt

En jobb trenger ikke å være «drømmejobben», men kan likevel være høyst meningsfull her og nå (på kort sikt) fordi den for eksempel:

  • Byr på god og stabil inntekt slik at jeg kan forsørge meg selv (og familien) og/eller nedbetale gjeld.
  • Har kort reisevei slik at jeg får tid til venner og trening.
  • Gir mulighet til å utvikle kompetansen min slik at jeg kvalifiserer meg til «drømmejobben» på sikt.
  • Bygger nettverket mitt, noe som er viktig for nye karrieremuligheter lenger fram.
  • Gir meg bransjeerfaring, noe jeg trenger for å skifte beite.
  • Har fleksible arbeidsdager, som passer topp nå som vi har små barn.
  • Gir meg språktrening, noe jeg med min korte tid i Norge trenger for å kvalifisere meg til den jobben jeg egentlig vil ha.
  • Har redusert arbeidstid, noe som er forenelig med deltidsstudiet jeg vil ta.

På kort sikt trenger du ikke å redde barn, du trenger ikke å ta samfunnsansvar eller engasjere deg i politikken. Det er ikke så farlig om bedriften du jobber i ikke kildesorterer. På kort sikt trenger du ikke å bruke det fulle omfanget av kompetansen din, drive bistandsarbeid eller å realisere deg selv (du trenger absolutt ikke det på lang sikt heller – bare så det er sagt).

Jobben er meningsfull når den oppfyller ett eller flere av kriteriene i lista over☝️ eller andre kriterier som er viktige for deg her og nå. Den oppleves meningsfull når har et tydelig HVORFOR knyttet til denne jobben.

Klart det er meningsfullt å gå på jobb hver dag for å gjøre nytte for seg og i tillegg forsørge seg selv (og familien).

Det betyr ikke at vi IKKE kan ha drømmer og fremtidsvisjoner. Det betyr ikke at vi IKKE skal utforske hva vi egentlig vil drive med på sikt og hva en meningsfull karriere betyr for oss.

 

Mening på lang sikt

I Karriereprogrammet og i 1:1-veiledning utfordrer jeg deg til å sette et langsiktig karrieremål. En meningsfull jobb der framme, på lang sikt, kan være noe helt annet enn den jobben du har i dag, som antagelig var meningsfull da du startet i den.

Å sette seg et langsiktig karrieremål basert på egne ferdigheter, ønsker og drømmer gir retning OG mening.

Du aner ikke hvor mange det er som går rundt med ønsker og drømmer om en ny jobb eller karriere, men som stopper seg selv med at det er for teit eller uoppnåelig, for vanskelig, urealistisk, skummelt eller ufornuftig.

Og ja, det kan godt hende det er urealistisk – på kort sikt. Men hva om vi kikker tre til fem år fram i tid? Eller ti år! Og hva om vi legger en plan for hvordan du skal komme dit? Det er helt VILT hva vi kan få til i et lengre perspektiv.

Det skjer noe med folk når jeg utfordrer på dette. For mange er det høyst meningsfullt og i tillegg GØY å jobbe mot et mål vi virkelig vil nå.

 

Verdier skaper mening

Verdier henger tett sammen med hva vi opplever som meningsfullt, forteller oss hva som er viktig for oss og legger noen føringer for hvordan vi vil leve livene våre. Når en viktig verdi blir oversett, ikke etterlevd eller kommer i skvis, blir vi følelsesmessig engasjerte. Verdikonflikter kan gjøre oss opprørte, triste, utslitte, utbrente og selvutslettende.

Når vi lever i tråd med verdiene våre har vi det stort sett bra.

Noen verdier ligger dypt forankret i oss og er viktige for oss gjennom et helt liv. Andre verdier tar vi oppgjør med: De var visst ikke våre (lenger). Verdisystemet vårt er ikke statisk og konstant. Fordi vi utvikler oss og livssituasjonen vår endres, er verdiene våre i endring.

Dette påvirker selvsagt også jobbsituasjon og karrierevalg. 

Verdier, sammen med karrieremål og kompetanse kan fortelle oss HVORFOR vi har valgt den jobben vi har, eller HVORFOR vi vil søke oss til en ny jobb. Det kan virke åpenbart at jobbvalg styres og påvirkes av verdier. Men det er slett ikke alltid sånn.

Mange av oss surrer rundt i jobber vi har vokst fra eller kjeder oss i. Vi blir i jobben av gammel vane, på grunn av frykt, fordi vi ikke vet hva vi egentlig vil eller vet hva som er meningsfullt for oss – vi finner ikke vårt Hvorfor – eller vi trenger et helt nytt Hvorfor.

Derfor bringer vi inn verdier i veiledningsprosessen.

 

Så hvordan finne den meningsfulle jobben?

Hvis du ikke har klart for deg hva en meningsfull jobb er for deg, er du som de fleste av oss.

Jeg brukte mange år på å finne det ut for min egen del og deler min egen humpete karrierevei i «Mellom to jobber». Prøving og feiling, testing av ulike studier og jobber – alt dette er verdifull erfaring, selv det som viser seg å være blindspor.

Så lenge vi er åpne, i bevegelse og har det så gøy som vi kan underveis lærer vi, mest om oss selv.

For meg løsnet det ikke skikkelig før jeg selv ble utfordret på å sette meg et langsiktig karrieremål og gjøre en ærlig og grundig revurdering av hva som var mine aller viktigste verdier.

I dag har jeg skapt meg en meningsfull jobb som jeg uten å flaue meg kan kalle Drømmejobben.

Jeg har også et karrieremål på lengre sikt som jeg ser på som meningsfullt. De små og store tingene jeg gjør hver dag for å komme dit gir derfor mening her og nå.

Men jeg har ingen garanti for at det målet gir mening der framme.

Min livssituasjon og mine verdier er i endring.

Hvis det gir mening🙃

 

Meningsfull klem fra Hege💚

 

PS: Vet du at «hull» i CV-en kan være høyst meningsfulle? Les om det her: Fra hull til gull i CV-en

Boken min "Mellom to jobber - 7 steg til en meningsfull jobb" er en samling av mine beste råd etter nesten 20 år som karriereveileder.

Les mer om boken her