Psykologisk trygghet på arbeidsplassen jobbintervju jobbsøk karriereveiledning psykologisk trygghet Feb 26, 2024

Det kan oppleves både skamfullt og risikabelt å snakke høyt om fravær av psykologisk trygghet på arbeidsplassen.

Fryktkultur og giftig ledelse avler utrygge medarbeidere og det er mer utbredt enn de fleste av oss er klar over.

Mange av de som kjenner seg utrygge...

Les hele teksten...
Når giftig ledelse blir jobbskifterens forklaringsproblem endring jobbintervju karriereveiledning psykologisk trygghet selvfølelse utbrent Apr 17, 2023

Hun blir svart i øynene hvis jeg tar opp dette 

Han fremmer mine ideer som sine egne

Jeg er rett og slett kneblet og bundet på hender og føtter

Jeg har gitt opp å finne løsninger – jeg ender opp med svarteper uansett

Han ba meg om å bryte...

Les hele teksten...