Hvem har ansvaret for din karriere?

cv endring jobbintervju karriereutvikling karriereveiledning mellomtojobber Jun 19, 2023
Kvinne som tenker og tar notater ved et skrivebord

 

Hvem bestemmer hva du liker og ikke liker – hva du mestrer og ikke mestrer?

Hvem legger føringer for dine karrierevalg og ditt liv?

Det er opplagt at det er deg selv, sier du?

Jeg trodde også først det. Men nei, det er ikke opplagt.

Jeg erfarer gang på gang at det er lederen din, foreldrene dine, partneren din, venner og kollegaer. 

 

Fortell meg din karrierehistorie!

Slik innleder jeg ofte den første veiledningssamtalen. Måten du forteller din karrierehistorie på, inneholder så mye informasjon. Ikke bare om hva du har gjort, men hvordan du forteller om det du har gjort – og ikke gjort. Jeg er spesielt opptatt av å lytte til overganger eller skifter i karrieren din, og da hender det at jeg stopper deg rett som det er:

Hvorfor valgte du den utdanningen? Hva fikk deg til å ombestemme deg? Hvorfor sluttet du ikke i den jobben når du visste den var feil? Hvilke andre jobber vurderte du? Hvem spurte du om råd? 

Svarene du gir vil hjelpe deg og meg til å se hvordan du velger.

Det er ikke sikkert at dine valgstrategier er tydelige for deg. Derfor kan det være nyttig at du enten skriver ned din karrierehistorie eller at du forteller den til en annen. I begge tilfeller stopper du opp ved overganger og i situasjoner som har ført til endringer i karrieren din.

Typiske overganger er der du har startet eller sluttet i en jobb, tatt et kurs eller en utdanning. Men det kan også være at bedriften du var ansatt i gjennomførte en omstilling som førte til at du ble plassert i en ny avdeling, eller at oppgavene i stillingen din ble endret.

Grunnen til at du vil stoppe opp ved disse overgangene er at du vil reflektere rundt hvordan du forholdt deg til endringen. Slik kan du lære mye interessant om deg selv. Du vil lettere se hva som påvirker dine aktive valg og se at det å forholde seg passiv i en situasjon også er et valg. 

 

Det ordene ikke forteller

Jeg syns det er skikkelig spennende å lytte til det som ikke er ord også! Det kan ligge så mye informasjon der:

Når får du kraft i stemmen din? Når blir du ivrig og snakker fortere? Når får du behov for å forklare eller unnskylde? Når vifter du energisk med hendene? Når blir du formell og kanskje litt stivere i språket? Når blir du stille?

Min oppgave er ikke å tolke alt dette, men jeg kan hjelpe deg med et par ekstra øyne og ører som fanger opp det du kanskje ikke er så oppmerksom på selv, slik at du får tilgang til enda mer informasjon om deg selv.

Noen ganger kan jeg våge meg ut på en tolkning. Da er det viktig at jeg forteller deg nettopp det; at dette er min observasjon og min tolkning.

Noen ganger gir det mening for deg – andre ganger ikke (ennå).

 

Er du FOR tilpasningsdyktig?

For noen år tilbake veiledet jeg en kvinne som var ansatt i en større offentlig virksomhet.

Hun hadde vært sykmeldt av og på i et par år, på grunn av smerter i kroppen. Legene fant ikke ut av hva som feilet henne, men kvinnen selv var sikker på at belastninger hun ble påført i forbindelse med jobb var årsaken.

Hun fortalte at det var lenge siden hun hadde trivdes på jobb. Nå hadde hun oppgaver hun ikke mestret og hun jobbet i en avdeling hvor hun ikke følte seg tilpass, verken med kollegaer eller med lederen sin.

Da hun fortalte sin karrierehistorie, ble jeg oppmerksom på at hun ofte brukte fraser som «jeg måtte, det ble bare bestemt» og «jeg ble bare plassert der». Eller, «det lå utenfor min kontroll». 

Hun hadde latt seg flytte rundt på, fra avdeling til avdeling, uten å si noe om hva hun ville, hva hun kunne tenke seg å jobbe med eller bidra til. Hun hadde heller ikke nevnt at hun kunne tenke seg å utvikle kompetansen sin.

Hun hadde ikke protestert, ikke stilt spørsmål, ikke vært «vanskelig». Hun hadde tilpasset seg, valgt å være fleksibel. Fordi hun trodde hun måtte.

 

Å være tilpasningsdyktig er en steike bra egenskap.

Men er du overtrent på det? Det å tilpasse seg oppgaver, miljø og mennesker du ikke trives med, over tid, kan i verste fall være selvutslettende. Veien til vondter i kroppen og sykmelding kan være kort.

Ved å reflektere rundt karrierehistorien din kan du lære deg selv bedre å kjenne, du kan bli mer bevisst dine preferanser, behov og valgstrategier.

Kan overgangene i din egen karrierehistorie hjelpe deg til å finne ut mer om deg selv?

 

Tør du innta et ansvarlig perspektiv?

Her er en øvelse du kan gjøre:

Hent fram CV-en din. Skriv ned, tenk igjennom eller fortell din karrierehistorie til en annen. Vær spesielt oppmerksom på hvordan du skriver eller snakker om skifter og overganger mellom jobber og/eller utdanning/studier.

Spørsmål du kan stille deg underveis:

🤔 Hva og hvem har påvirket karrierevalgene mine?

🤔 Hvordan har jeg valgt? Tok jeg raske eller veloverveide beslutninger?

🤔 Har jeg valgt selvstendig eller involvert andre?

🤔 Hva har vært tydelige bevisste valg fra min side? Og når «ble det bare sånn»?

 

Se om du i neste omgang klarer å innta et ansvarlig perspektiv, også i de situasjonene du først tenkte at du ikke hadde et valg. For eksempel slik:

👉 Jeg valgte å holde mine behov/ønsker/forventninger for meg selv da … fordi …

👉 Jeg valgte å ikke si ifra da … fordi …

👉 Jeg valgte å gjøre som lederen min sa fordi …

👉 Jeg valgte å tilpasse meg fordi …

 

Se om du kan oppdage noe nytt om deg selv og hvordan du velger. Kanskje hadde du gode grunner den gangen for å være tilpasningsdyktig eller fleksibel?

Men kanskje var du bare overtrent – slik at du var tilpasningsdyktig og fleksibel på autopilot?

 

Vær forberedt på dette i jobbintervjuet

Å bli bevisst dine valgstrategier vil hjelpe deg i din egen karriereutvikling. Og, det vil komme til nytte i jobbintervjuet.

 

En rekrutterer eller en arbeidsgiver vil nemlig også være spesielt oppmerksom på overgangene i CV-en din. Du vil kunne få spørsmål som:

  • Hvorfor valgte du å slutte i den jobben?
  • Fortell mer om hva som førte til det jobbskiftet.
  • Jeg ser du tok en ny utdanning her, hva var bakgrunnen for valget ditt?
  • Her tok karrieren din en ny retning, hva skjedde?
  • Du ble ikke så lenge i den jobben, hva var årsaken til det? 
  • Her har du et opphold på seks måneder, vil du si litt om det?

 

Slike spørsmål kan være ubehagelige å få og vriene å svare på, hvis du ikke har et bevisst forhold til overgangene og er forberedt på hva du skal svare.

En arbeidsgiver eller rekrutterer vil stille slike spørsmål i jobbintervjuet for å bli bedre kjent med hvem du er, hvordan du reflekterer og tar beslutninger. Dette forteller en hel del om deg utover hvilken kompetanse du kan bidra med.

Det er ikke for å sette deg fast.

 

Hva har du lært?

Vit at ærlighet varer lengst, også i en jobbsøkerprosess, og en ærlig historie om hva du har erfart og hva du har lært, treffer alltid bedre enn om du forsøker å kamuflere noe.

Det finnes mange eksempler på humpete, hullete og svingete karriereveier. Min egen er et godt eksempel på det.

Det finnes også flere eksempler på at arbeidsgivere ansetter kandidater som har snubla og falt, tatt «feil» eller mindre bevisste karrierevalg og valgt på nytt. Vel å merke når historien formidles på ærlig vis og sier noe om hvilken læring og vekst erfaringen medførte.

Vi tråkker alle feil iblant.

 

Offer eller ansvarlig?

Når jeg tar meg selv på fersken i å være misfornøyd, og samtidig peker på andre eller på omstendighetene fordi jeg ikke er tilfreds, da blir jeg en sånn som jeg ikke liker å være.

Jeg innrømmer at det kan være skikkelig deilig å skyve ansvaret for egne skuffelser over på andre. Men da roper det inni meg: Varsku her!

Jeg gjør meg selv til et offer når jeg legger ansvaret for hvordan jeg har det over på andre.

Det er bare jeg som kan endre min egen situasjon, selv om jeg kan trenge hjelp fra andre, både til å se meg selv og til å finne gode løsninger.

Når vi ikke forholder oss til det som er, men i stedet holder andre, eller fortiden ansvarlig for hvordan vi har det, da gjør vi oss selv til ofre.

Da mister vi kraft.

Ved å være til stede her og nå og erkjenne det som er, vil vi kunne gi slipp på fortiden og mobilisere den kraften vi trenger for å komme videre.

Hvem vil du være?

 

Ansvarlig klem fra Hege💚

 

PS: Syns du det er vanskelig å snakke om "hull" og andre overganger i CV-en din? Ta en kikk på dette innlegget: Fra hull til gull i CV-en (winnemutvikling.no)

Boken min "Mellom to jobber - 7 steg til en meningsfull jobb" er en samling av mine beste råd etter nesten 20 år som karriereveileder.

Les mer om boken her