Kjenn din jobbidentitet

jobbidentitet karriereutvikling mening selvtillit utbrent Jul 27, 2023
Fryktløs kvinne med nøkkel rundt halsen

 

Har du fundert på hva som skal til for at du virkelig skal trives i en jobb?

Nøkkelen ligger i å forstå din jobbidentitet. Min oppfordring er: Bli kjent med den.

 

Når du kjenner din jobbidentitet vil du lettere se hva som bidrar til mistrivsel og uro i jobbsammenheng og hva som fører til stress og utbrenthet. Du vil også forstå hva som må være på plass for at du skal oppleve jobben som meningsfull.

 

Ideen med å utvikle modellen Jobbidentitet tvang seg fram etter hundrevis av veiledningssamtaler med folk som «satt fast» i jobber de ikke følte passet dem (lenger):

 

Jeg kan ikke holde på med dette lenger – men aner ikke hva jeg skal gjøre i stedet!

Jobben suger all energi – jeg vet egentlig ikke hvorfor.

Jeg skjønner ikke hvorfor jeg mistrives i jobben, den er jo så godt betalt.

Jeg har femten år igjen av arbeidslivet – jeg MÅ bruke dem på noe annet enn dette.

Jeg orker ikke dette stresset lenger, jeg sliter meg helt ut!

Jeg opplever ingen mening i denne jobben lenger.

 

Gjennom disse veiledningssamtalene har jeg blitt oppmerksom på seks kjerneområder som, sammen eller hver for seg, påvirker i hvilken grad vi opplever jobben som meningsfull:

🎯 Mål

🧩 Kjernekompetanse

🏋️ Kjerneferdigheter

💚 Verdier

🚣‍♀️ Motivasjon

🛣️ Overbevisning 

Noen sitter inne med kunnskap, erfaring eller ferdigheter som de ikke får utnyttet i jobben. Andre opplever at de må gå på akkord med egne prinsipper eller verdier. Mange har en passion for å utvikle, skape, påvirke eller bidra med noe som de ikke får utløp for. Og rett som det er jobber de etter en strategi eller metode som de heller ikke tror på. Bevisst eller ubevisst.

Opplevelsen av mening ligger med andre ord LANGT unna.

Mistrivsel, frustrasjon og stress, fravær av mening og motivasjon kan lett bli konsekvensen når behov og forventninger innenfor et eller flere av disse kjerneområdene utfordres eller ikke innfris og etterleves.

 

Å bli kjent med egen jobbidentitet hjelper oss derfor til klarhet, slik at vi lettere forstår hvorfor vi ikke trives i en jobb og kan ta riktige grep:

Aha – jeg trodde det var den elendige sjefen – men det er jo her skoen trykker!

Åja, nå skjønner jeg hvorfor dette ikke funker for meg!

 

I motsatt fall blir det tydelig hva vi trenger for å trives – hva som skal til for at vi opplever jobben som meningsfull:

Oi! Det er jo dette jeg har savnet!

Nå vet jeg hva som virkelig er viktig for meg!

 

Fra kaos til klarhet

Så hvordan identifisere HVA som bidrar til opplevd fravær av mening?

Hvordan komme oss fra uro, frustrasjon og kaos til klarhet og forståelse?

Vi kan bruke modellen Jobbidentitet til å forstå mer, ved å ta for oss et område av gangen. Her er noen eksempler:

 

Mål:

Du er ansatt i en rolle hvor formålet med stillingen er utydelig for deg. Du ser ikke hvordan din funksjon er med på å skape verdi for selskapet, samfunnet eller folka som jobber der – ei heller hvordan din rolle henger i hop med og bidrar til å nå virksomhetens mål.

Eventuelt begrenses ditt ønske om å bidra til, skape, utvikle eller påvirke noe eller noen av rollens mandat eller rammer.  

 

Kjernekompetanse:

Du sitter inne med kunnskap og erfaring du gjerne vil få utnyttet i jobbsammenheng. I ansettelsesprosessen ble du fortalt at nettopp denne kompetansen var verdsatt og helt nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene.

Etter hvert viser det seg at andre oppgaver, som ikke krever denne kompetansen, tar mesteparten av tiden din. I tillegg er dette oppgaver du kanskje ikke mestrer eller liker spesielt godt.

 

Kjerneferdigheter:

Du har, som alle andre, noen ferdigheter som ligger naturlig for deg. Du kan kalle det talenter, egenskaper, personlighetstrekk, kvaliteter, styrker eller evner – jeg kaller det ferdigheter. Når du får brukt disse ferdighetene i jobbsammenheng opplever du mestring, selvtillit og flyt. Det er lett.

Er du superkreativ, en naturlig organisator eller har du sterke analytiske ferdigheter? Hvordan tror du det påvirker deg over tid å ikke få utløp for disse ferdighetene i jobben? Kanskje arbeidsoppgavene dine krever at du bruker helt andre ferdigheter?

 

Verdier:

Vi har alle noen sterke kjerneverdier, du også – bevisst eller ubevisst. Når det som er viktige prinsipper for deg blir utfordret kan det bli en stor emosjonell påkjenning.

Hvordan opplever du å gå på akkord med det som virkelig er viktig for deg? Over tid? Når frustrasjon, sinne, fortvilelse eller frykt preger arbeidsdagen tappes du for energi.

 

Motivasjon:

«Her er vi opptatt av kunnskapsdeling og spille hverandre gode», sto det i jobbannonsen. Det traff deg. I jobbintervjuet fortalte du hvor inspirerende og gøy du opplever det å samhandle med andre dyktige folk, bidra, lære og utvikle deg – både faglig og personlig.

Etter oppstart innser du at virkeligheten er en helt annen. Kollegaene er dyktige nok, men de sitter på sine tuer og jobber med sitt – du er henvist til din tue. Det du hadde gledet deg til ble en nokså annerledes, lite motiverende arbeidshverdag.

 

Overbevisning:

Du elsker å få tillit og tar ditt ansvar for at avdelingen skal nå målene sine.

For at virksomheten eller teamet skal nå uttalte mål, har du sterk tro på autonomi som strategi. Når målene er tydelige, og når forventninger, ansvar og roller er avklart – da gjør du det som skal til. OG du har tillit til at det gjør kollegaene dine også.

Det er bare det at ledelsen har en annen strategi: Micro management. Du blir detaljstyrt og opplever ingen tillit. Det fører til uro og en følelse av ikke å være bra nok.

 

Bruk Jobbidentitet for å skape mening

Dette er noen få eksempler, innenfor hvert kjerneområde, på hva som kan føre til opplevd fravær av mening i jobb.

Ved å bruke modellen Jobbidentitet, kan vi, når vi snur det hele på hodet, også bruke den til å forstå hva som må være til stede for å oppleve jobben som meningsfull.

Jamen, jeg kan vel ikke forvente å få innfridd alle behov og forventninger i en jobb, tenker du kanskje?

Hva hvis du kan det? Og hvis ikke – hva er det aller viktigste for deg akkurat nå?

 

Jeg føler meg nokså skråsikker på, at når du er klinkende klar over hva som er viktigst for deg, innenfor alle områdene i modellen, OG når du er tydelig på hva som er viktigst for deg akkurat nå – da vet du også hva som er mindre viktig, hva du kan leve med som «greit nok», i alle fall for en periode.

Men, at du skal gå på jobb, dag ut og dag inn, uten å få utnyttet din kunnskap og erfaring, uten å få brukt dine unike ferdigheter, tillate at verdiene dine blir tråkket på og jobbe etter en strategi du slett ikke tror på – DET er ikke meningsfullt for deg.

Ikke for noen.

 

Bli kjent med din egen jobbidentitet og finn nøkkelen til trivsel og mening i din karriere og i ditt arbeidsliv.  

Og hvis du lurte: Nei, en jobbidentitet er ikke statisk. Den er dynamisk og utvikler seg, fordi du utvikler deg.

 

Hege

 

PS: Jeg holder regelmessige gratis workshops hvor du får hjelp til å finne din jobbidentitet. Hvis du har lyst til å være med neste gang bør du sørge for å motta nyhetsbrev fra meg. Du registrerer deg her: Hege Winnem nyhetsbrev (winnemutvikling.no) 

 

 

Boken min "Mellom to jobber - 7 steg til en meningsfull jobb" er en samling av mine beste råd etter nesten 20 år som karriereveileder.

Les mer om boken her