Praktiske eller mentale hindringer?

endring jobbsøk karriereutvikling mening mental trening selvfølelse Feb 06, 2023
Kvinne går over et gjerde mot sjøen

Hvilke hindringer møter du i din karriereutvikling? Og som jobbsøker – hva møter du på av hindre i prosessen med å skifte jobb?

Kanskje tenker du raskt at det som hindrer deg i å utvikle karrieren din videre er mangel på tid, begrensede muligheter på jobben til å utvikle kompetansen din, eller at du rett og slett er usikker på hvilken retning du vil utvikle karrieren din i?

Og når det gjelder jobbsøket; kanskje møter du hindringer som at søknaden og CV-en du sender fra deg ikke fører til intervju? Eller du blir så stressa eller nervøs i jobbintervjuet at du klusser det til for deg selv og glemmer alt det smarte du hadde tenkt å si?

Uansett hva du finner av hindringer i din karriereutvikling og/eller jobbsøkerprosess, syns jeg det gir mening å dele hindringene inn i hva som er praktiske og mentale hindringer.

Dessuten: De praktiske hindringene kan fort bli mentale – OG omvendt. Se på dette:

Jobbsøknaden førte ikke til intervju.

I utgangspunktet en praktisk hindring, som fort kan bli til en mental hindring når situasjonen fører til overbevisningen:

«Jeg kommer ikke til intervju fordi jeg er for gammel» (eller fordi det er noe annet «feil» med meg).

Denne👆 overbevisningen (mentalt hinder) kan bli et praktisk hinder, når den igjen holder deg tilbake fra å sende flere søknader, fordi du tenker at det er nytteløst uansett – du er jo for gammel.

Når vi kategoriserer hindringene vi møter i jobbsøket vårt, ser vi at de enten er praktiske eller mentale. Og de krever to ulike tilnærminger.

 

Overbevisninger

Hjernen vår kan ikke fordra hull og løse tråder. Den vil gjøre alt den kan for å skape en meningsfull helhet.

Når hjernen ikke har tilgang på all informasjon som er nødvendig for å skape en meningsfull helhet, legger den til informasjon selv. Den fyller inn hullene, nøster sammen de løse trådene.

Dette skjer raskt og automatisk.

Og hvilken informasjon har hjernen raskest tilgang til?

Jo, den historiske informasjonen om deg, basert på det du gjennom et langt liv vanligvis ville gjort, tenkt, sagt, valgt.

Den har raskest tilgang til den historien du vanligvis forteller deg selv om deg selv:

Din overbevisning.

 

La oss bruke eksempelet om at du ikke blir invitert til jobbintervju:

Dersom din overbevisning er at du er for gammel er dette et mentalt hinder (så lenge dette er noe du bare antar).

Tenk deg at du tar en telefon til arbeidsgiver og sier: «Jeg søkte stillingen som … og ble ikke invitert til intervju. Jeg søker flere lignende stillinger og hadde satt stor pris på en tilbakemelding på hvordan jeg kan forbedre min CV og søknad – har du noen tips til meg?»

Tenk deg videre at arbeidsgiver svarer: «Det er ingenting i veien med din CV og søknad – de er tipp topp. Men denne gangen gikk vi for en kandidat med den sertifiseringen.»

Det er STOR forskjell på:

Jeg kom ikke til jobbintervju fordi jeg er for gammel - og:

Jeg kom ikke til jobbintervju fordi jeg manglet en sertifisering.

Og forskjellen er avhengig av hvilken mening vi tillegger det – hvilken historie vi forteller oss selv, ser du det?

Hvilken mening vi tillegger hindringen (og om den er praktisk eller mental) påvirker oss i den videre utviklingen av karrieren vår eller i jobbsøkerprosessen.

Men så kan det også være sant at du var «for gammel». Det kan hende at arbeidsgiver hadde gode grunner for å ansette en junior denne gang. Kanskje er det overtall av seniorer i avdelingen allerede og de så verdien av å ansette en yngre medarbeider?

Mitt poeng er at vi skal vite – ikke anta.

For når vi overlater til vår egen hjerne å fylle inn hullene, da griper den raskt etter nærmeste tilgjengelige overbevisning for å skape en meningsfull helhet. Og den bryr seg ikke om den overbevisningen er konstruktiv eller destruktiv for deg.

Gjør derfor det du kan for å VITE. Ikke overlat til hjernens elendige fantasi å servere deg en historie som handler om at du ikke er bra nok, smart nok, ung nok, kompetent nok.

Det kan hende arbeidsgiver svarer at du ikke er kompetent nok (mangler erfaring eller kunnskap), men da vet du at det er DET det handler om.

Ikke at du er for gammel eller dum.

Og ny kompetanse kan du ALLTID tilegne deg. Det er du ALDRI for gammel til.

 

//Hege🥰

 

PS: I dette innlegget byr jeg litt på mæ sjæl og viser hvordan en gammel og inngrodd overbevisning ble et mentalt hinder på min egen karrierevei. Overbevisningen fikk en skikkelig kjip konsekvens for meg i voksenlivet – på grunn av et kallenavn jeg fikk som barn. Alle syns det var så koselig og søtt!

Bare ikke jeg😖

 

 

Boken min "Mellom to jobber - 7 steg til en meningsfull jobb" er en samling av mine beste råd etter nesten 20 år som karriereveileder.

Les mer om boken her